política de privacitat

Alba Espinasa Galitó, com a Responsable del Tractament, amb CIF: 47.703.521-A, i com a responsable del web agombola Serveis Culturals, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, i les que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, excepte que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació tributària.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.agombola.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a agombola Serveis Culturals, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a agombola Serveis Culturals o a tercers.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per fer-ho, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a agombola Serveis Culturals, Ref. Protecció de Dades, Carrer Pinós, 43, 08402 – Granollers, o bé fer arribar la seva sol·licitud a l’adreça alba@agombola.com.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra organització.

 1. Responsable del Tractament

  Alba Espinasa Galitó, amb CIF: 47.703.521-A. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres, de forma efectiva, per correu postal a la nostra seu social: Carrer Pinós, 43, 08402 – Granollers. Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça alba@agombola.com.

 2. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

  La nostra organització tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

  1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
   • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
   • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra organització.
   • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
   • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
   • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

  2. Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament.
   • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website.
   • Finalitat del tractament: enviament de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament.
   • Base que legitima el tractament: consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
   • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
   • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per agombola Serveis Culturals, té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part d’ agombola Serveis Culturals de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a agombola Serveis Culturals, acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: alba@agombola.com
 • Correu postal: Carrer Pinós, 43, 08402 – Granollers, amb la referència “Protecció de Dades”.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos a través del seu web www.aepd.es.